Služby


NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE KONCEPT

Ideový plán - to je to, čomu pri tvorbe prikladáme najväčší význam, aby mohla vzniknúť moderná, funkčná a kvalitná architektúra.

Našou prednosťou sú kvalitné a podrobne spracované projekty, máme radi nápadité a technicky dotiahnuté detaily.


MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

Kvalitu zaručenú odbornosťou, dlhoročnými skúsenosťami a menom spokojní klienti odporúčajú ďalej...

Hlavné činnosti:

 • Architektonické návrhy a koncepty
 • Komplexné projektové spracovanie zákazky: od urbanizmu a územnoplánovacej dokumentácie, cez architektonické štúdie, projekty pre stavebné konanie a realizáciu stavby, až po riešenie interiérov, vrátane odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby
 • Inžinierska činnosť: od zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného povolenia až po ukončenie diela a jeho kolaudáciu
 • Vykonávanie stavebného dozoru
 • Odborné poradenstvo, spracovanie investičných zámerov, posudkov, kalkulácií,...

ĎALŠIE AKTIVITY

Popri hlavnej činnosti sa zaoberáme aj

 • organizovaním tvorivých projektov a výstav v oblasti architektúry a dizajnu,
 • spolupracujeme pri vydávaní odborných publikácií,
 • aktívne podporujeme iniciatívy a podujatia zaoberajúce sa riešením problematiky verejných priestorov, statickej dopravy v mestách, zachovania kultúrnych a historických hodnôt a pod.
 • podporujeme prípravu a realizáciu urbanisticko-architektonických súťaží spoluorganizovaných Slovenskou komorou architektov, aktívne sa zúčastňujeme na príprave súťažných podmienok
  a na práci poroty