Kolektív

Ing. arch. Roman Turčan

Dátum a miesto narodenia:  11. október 1960, Banská Bystrica

Vzdelanie:                              1979 - 1984             Fakulta architektúry SVŠT Bratislava

Profesionálne pôsobenie:    1984 -1986              Stredoslovenské št. lesy, Banská Bystrica, projekcia
                                               1986 -1990              Projektový ústav kultúry, Banská Bystrica                     
                                               1991 - súčasnosť     Ateliér Turčan - vlastný architektonický ateliér:             


Iné odborné činnosti:           1993 - 2018             Architekt mesta Sliač
                                               2013 - súčasnosť    Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov
                                                                                Spracovateľ súťažných podmienok a členstvo v
                                                                                porotách urbanisticko-architektonických súťaží
                                                                                spoluorganizovaných Slovenskou komorou architektov
                                                                                (zapísaný v Zozname spracovateľov súťažných 
                                                                                podmienok pre architentkonické a urbanistické súťaže a
                                                                                v  Zozname porotcov vedených SKA)


Ing. arch. Danica Turčanová

Dátum a miesto narodenia:  9. január 1963, Zvolen

Vzdelanie:                              1981 - 1986              Fakulta architektúry SVŠT Bratislava

Profesionálne pôsobenie:    1986 -1997               Projektový ústav kultúry, Banská Bystrica    
                                               1997 - súčasnosť     Ateliér Turčan - vlastný architektonický ateliér

Iné odborné činnosti:         - organizovanie výstav, prednášok a tvorivých projektov zameraných
                                               na oblasť architektúry a urbanizmu
                                             - príprava odborných publikácií a propagačno-vzdelávacích materiálov
                                               zameraných na zvyšovanie povedomia v oblasti súčasnej a historickej
                                               architektúry
                                            
- členstvo v porotách urbanisticko-architektonických súťaží
                                               spoluorganizovaných Slovenskou komorou architektov