Rekonštrukcia a prestavba
kúpeľného hotela PALACE SLIAČ

Rekonštrukcia a prestavba  |  Štúdia
Štúdia 2015
Klient: Kúpele Sliač a.s.

Architektonická štúdia rieši návrh rekonštrukcie a prestavby hotelovej časti grandiózneho funkcionalistického komplexu PALACE, ktorý je dominantou areálu sliačskych kúpeľov.

Nadčasová architektúra, vybudovaná v rokoch 1929-1943 podľa projektu pražského architekta Rudolfa Stockara, si už po takmer 80-ročnej prevádzke vyžaduje komplexnú rekonštrukciu a prestavbu, zodpovedajúcu jej významu a úrovni XXI. storočia.

Základné požiadavky: vytvorenie atraktívneho ****hotela s novým wellness & spa v priestoroch 2. suterénu, je zosúladený so zásadami citlivého prístupu k rekonštrukcii.

Pôvodné architektonické stvárnenie fasád zostáva zachované
(z priestorov wellness na úrovni spodného podlažia je prostredníctvom radu "balkónových" dverí výhľad do priľahlého kúpeľného parku).
Základná statická kostra budovy a pôvodný systém priestorového usporiadania podlaží hotela sú rešpektované, dispozičné zmeny sú riešené hlavne úpravami deliacich priečok a spájaním priestorov. V interiéroch sú navrhnuté klasické materiály nadväzujúce na pôvodný koncept z 30-tych rokov XX. storočia (drevené obklady stien, mosadzné doplnky...).
V moderne stvárnenom wellness sú obklady z travertínu, ktorý je typický pre danú lokalitu a bol použitý aj pri výstavbe kúpeľov.


Autor vizualizácií: Martin Brida
Autor fotografií: Roman Turčan, Danica Turčanová