Kaplnka Brezno - Halny

Architektonická štúdia 2014
Klient: Rímsko-katolícka cirkev Brezno
Autori: Ing.arch. Roman Turčan, Ing.arch. Andrej Turčan

V "priestore pre nikoho" pri starom kamennom múre sme navrhli malú kaplnku – miesto azylu pre "osirelé duše" aj okoloidúcich...

Kontext návrhu je jednoduchý: na úzkom nevyužívanom pozemku vedľa cesty vytvárame "otvorenú" kaplnku, ktorú vymedzuje starý kamenný múr a vlna krivky novej betónovej steny. Do priestoru bez dverí sa vchádza zúženou štrbinou - priechodom, ktorý pripraví návštevníka na vnútornú atmosféru...

Asketický interiér má minimalistický kamenný mobiliár, lavica pozdĺž betónovej steny je formovaná priamo z liatieho betónu. Na čelnej stene kaplnky, vymedzujúcej priestor malej sakristie, je osadený prostý drevený kríž.

Betónový strop oddeľuje pozdĺž steny úzka štrbina skla, prepúšťajúceho lúče svetla.

Osvetlenie kaplnky poskytujú malé solárne lampy a počas cirkevných sviatkov aj horiace sviece...