Obnova Hradu Ľupča

Rekonštrukcia  |  Štúdia, Realizačný projekt, Autorský dozor
Projekt  |  Realizácia

Klient: Železiarne Podbrezová a.s.

Koncepcia obnovy hradného areálu s vyše 750 ročnou históriou je založená na princípe zachovania jeho atmosféry a všetkých pamiatkových hodnôt, v symbióze s novým využitím pre účely expozičné, ale i kultúrno-spoločenské.

Všetky navrhnuté architektonické zásahy sú citlivo skĺbené s historickou hmotovou substanciou, zámerne sa do jedinečného historického komplexu nezasahovalo vložením výrazných moderných konštrukcií a novotvarov (s rešpektom riešenou výnimkou sú napr. nové schodiská, logicky prepájajúce jednotlivé časti hradu). Kým v najvzácnejšej stredovekej časti hradu ide o rýdzu rekonštrukciu, privátna časť - Gizelin dom a neogotická prístavba, ktoré majú nové funkčné využitie a tomu zodpovedajúce dispozičné úpravy, sú riešené na princípe reverzibility. Kvalitné a nadčasové materiály použité pri obnove hradu vychádzajú z histórie, ale ich stvárnenie a detaily (v ktorých sú zakomponované štylizované citácie z histórie) tlmočia odkaz súčasnosti.

Od roku 2004 boli postupne zrekonštruované a obnovené všetky časti hradného komplexu, v súčasnosti zostáva ešte dokončiť najstaršiu a najvzácnejšiu časť - stredoveký hrad.

Jednotlivé etapy projektových prác spracovaných v našom ateliéri a rok realizácie obnovy:

I. etapa 2004 /oprava striech stredovekej a neogotickej časti hradu

II. etapa 2005 - 2006 / rekonštrukcia neogotickej časti a Gizelinho paláca

III. etapa 2006 - 2007 / nové prípojky a rozvody všetkých inžinierskych sietí, 
                                        úpravy prístupovej komunikácie

IV. etapa 2007 - 2008 / rekonštrukcia hradieb a severného krídla dolného
                                        nádvoria

V. etapa 2008 - 2009 / rekonštrukcia hradieb, bášt a západného krídla
                                        dolného nádvoria

VI. etapa 2017 - súčasnosť / CaLupRe - obnova 2. N.P. stredovekej časti hradu


Získané ocenenia:

Hlavná cena v súťaži "Baumit fasáda roka 2006" v kategórii: Sanovaná budova /pamiatkovo chránené budovy s historickou substanciou.

Uvedenú cenu získala rekonštrukcia neogotickej časti a Gizelinho paláca

(generálny dodávateľ stavby: IKM REALITY - STAVING Banská Bystrica a.s.)


Publikovanie v odborných časopisoch (názov časopisu, rok, číslo)

EUROSTAV máj 2005

STAVBA 2007 číslo 5

ASB 11/2007

Autor fotografií: Roman Turčan, Terézia Turčanová