Dom smútku Sliač

Novostavba | Štúdia, Realizačný projekt, Autorský a stavebný dozor

Projekt | Realizácia 2004 - 2006

Klient Mesto Sliač

Text v úprave...