Dom Smútku Dolný Kubín

Rekonštrukcia a prestavba  |  Štúdia, Realizačný projekt
Projekt 2018
Klient: mesto Dolný Kubín

V rámci rekonštrukcie a prestavby objektu postaveného začiatkom 70-tych rokov XX. storočia je riešené rozšírenie kapacity obradnej siene, prekrytie priestoru pred hlavným vstupom pre väčší počet zhromaždených, zmena dispozície celého zázemia a moderné technické vybavenie budovy.

Základným princípom rekonštrukcie je zachovanie architektonického výrazu objektu. Existujúce hmoty dopĺňa novonavrhnutý ŽB prístrešok, uložený na stĺpoch s kónickými hlavicami a štylizovaná zvonica s "umieračikom" (pylón s el. ovládaným zvonom).

Interiér obradnej siene je nový (vrátane premodelovania stupňovitého podhľadu so zabudovanými rozvodmi osvetlenia, ozvučenia, umelého vetrania a IKT) a poskytuje dôstojný priestor pre konanie smútočných obradov.

Okrem atypického mobiliáru v odtieni prírodného dreva sú navrhnuté výtvarné prvky, dotvárajúce špecifickú atmosféru obradnej siene. Nad katafalkom v tvare štylizovanej mohyly je inštalované transparentné svietidlo z optických vlákien so sklenými kryštálmi, symbolizujúce svetelný lúč. Po stranách sú spustené pásy priehľadnej textílie, medzi ktorými "levituje" drevený kríž. Monumentálna umelecká vitráž od maliarky Eleny Bellušovej na čelnej stene zostane zachovaná. V prednej časti obradného priestoru je navrhnutá aj "spomienková stena" s podstavcami pre horiace sviece, úchytmi pre vence a lavicou pre uloženie kvetín.